Ravintola Sarakan tietosuojalauseke


Lapin Sara Oy:n ravintola Kotaravintola Sarakka (y-tunnus 1626838-6) olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Käsittelemme henkilötietoja ravintoloiden varausten ylläpitämiseksi sekä yhteydenpitoon.


Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

Nimi

Varaukset

Mahdolliset allergiat
Laskutustiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksen tai muun yhteydenoton kautta.

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Palveluiden toteuttaminen:
 Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen, pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Lakisääteinen velvoite:
 Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Suoramarkkinointia emme tee ollenkaan.

Säilytämme tietoja 12 kk, jotka lähinnä ovat nimi sekä varauksen päivä, kellonaika ja henkilömäärä. Laskutus asiakkaan tiedot 5 vuotta vähintään. Tiedot menevät myös tilitoimistoomme Lapin Tulostieto Oy/ Kolari.

Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta viranomaisia.
Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta.
 Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
 Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 5.11.2019

Lapin Sara Oy / Kotaravintola Sarakka 
y-tunnus 1626838-6

Iso-Ylläksentie 1, 95980 Ylläsjärvi


Yhteyshenkilö: Tomi Sara puh.040 55 600 55

pihvikeisari@kurtakko.fi